Beweegprogramma voor mensen met luchtwegproblemen (COPD)

 

Voelt u zich benauwd wanneer u zich inspant? Heeft u ook last van hoestbuien? U zult denken dat het beter is om iedere lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen. Maar het omgekeerde is waar. Wist u dat wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD, het extra belangrijk
is dat u beweegt? Als u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten krijgen en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Bewegen geeft lucht.

 

Speciaal voor mensen met COPD is het beweegprogramma COPD ontwikkeld. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen.

Wat levert het beweegprogramma u op? Minder benauwdheid, meer uithoudingsvermogen en verantwoord bewegen!

Voor wie?
Voor longpatienten die, ondanks goede medicatie, last hebben van:
benauwdheid
verminderd inspanningsvermogen
beperkingen bij de activiteiten van het dagelijkse leven

Doel?
het verbeteren van de kwaliteit van het leven
het verbeteren van de conditie
het beter kunnen omgaan met de benauwdheidklachten

Waaruit bestaat het programma bij de fysiotherapeut?
Intake door middel van onder andere:

  • fietstest
  • looptest
  • spiertesten
  • vragenlijsten
  • fysiotherapeutisch onderzoek

Behandelprogramma:

  • ademoefeningen
  • ontspanningsoefeningen
  • sport & spel
  • voorlichting

Eindevaluatie

Duur en frequentie
Het programma duurt twaalf weken, de behandelingsfrequentie is twee maal een uur per week.

Vergoeding?
Het revalidatieprogramma wordt geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. Uw therapeut kan u hierover het beste informeren.

Verwijzing?
Uw huisarts en longarts kunnen u verwijzen naar een van de praktijken. De longarts bepaalt de geschiktheid voor het programma door middel van onder andere een maximale inspanningstest en een longfunctietest.