Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiele studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG Register, mag zelfstandig patienten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

Alle fysiotherapeuten in onze praktijk staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister en voldoen aan alle eisen van bij- en nascholing.

Het feit dat wij niet staan geregistreerd als Plus Praktijk heeft voor u als patient geen gevolgen. Alle behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar.
Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder
verplicht Eigen Risico